Giải pháp theo Quy trình của Endress+Hauser

Trung tâm Năng lực của bạn cho giải pháp tự động hóa quy trình

Giải pháp theo quy trình của Endress+Hauser giữ vai trò quyết định trong việc phát triển các giải pháp tự động hóa. Chúng tôi là một công ty đầy tham vọng với một danh mục sản phẩm toàn diện bao gồm các dịch vụ, giải pháp và thiết bị. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nổi bật giúp gia tăng giá trị. Với trụ sở chính tại Reinach (Thụy Sĩ), chúng tôi hiện đang có trên 170 nhân viên. Trong năm 2016, chúng tôi đã thành lập Chi nhánh "Endress+Hauser Process Solutions (Deutschland) GmbH" tại Freiburg (Đức).

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn