Cam kết chất lượng trên nguyên lý hoạt động

Công tác quản lý chất lượng là một phần trong văn hóa của chúng tôi

Tại Endress+Hauser, bộ phận Giải pháp Quy trình (Process Solutions), thuộc trung tâm Năng lực của tập đoàn Endress+Hauser về giao tiếp kĩ thuật số, tích hợp và Quản lý Thiết bị Nhà máy, đóng vai trò quyết định trong việc phát triển các giải pháp tự động hóa.

Chúng tôi mong muốn mang đến những giá trị gia tăng vượt trội cho Khách Hàng

Yêu cầu chất lượng cao của chúng tôi cùng với việc quản lý chất lượng hiệu quả và được chứng nhận đảm bảo mang lại những kết quả tuyệt hảo, hiệu quả và uy tín - những điều kiện tiên quyết cho một mối quan hệ có lợi và đáng tin cậy. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho Khách Hàng giá trị gia tăng vượt trội.

Quản lý chất lượng là một phần trong văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ kiểm tra và đo lường chất lượng, mà chúng tôi “sống” cùng chất lượng.

ISO 9001:2015 / OHSAS 18001:2007

Giấy phép

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn