Khi độ dài cáp là yếu tố quyết định sự an toàn

ExiCalculator là ứng dụng tính toán nhanh và đơn giản cho ý tưởng 2 dây an toàn ở các khu vực nguy hiểm.

Tính toán độ dài cáp chuẩn xác để biến ý tưởng 2 dây ở các khu vực nguy hiểm trở nên đơn giản với ứng dụng ExiCalculator. Mười hai thông số từ ba thành phần từ Endress+Hauser được nhập vào cơ sở dữ liệu Ứng dụng và cung cấp thông tin cơ bản cần thiết để thực hiện tính toán. Ứng dụng này giúp đưa ra quyết định tự tin về các định nghĩa và thông số kỹ thuật cáp an toàn. Không còn sai độ dài cáp, không còn rủi ro.

Lợi ích

  • Tính toán nhanh chóng và đơn giản

  • Đơn giản và trực quan

  • Làm việc trên điện thoại thông minh và máy tính bảng

  • Dữ liệu của Endress+Hauser được bao gồm trong cơ sở dữ liệu

  • Miễn phí

Ứng dụng ExiCalculator - Khi chiều dài cáp là yếu tố quyết định độ an toàn

Không còn sai độ dài cáp, không còn rủi ro - Ứng dụng ExiCalculator tính toán độ dài cáp chuẩn xác mà bạn cần để thực hiện ý tưởng 2 dây an toàn ở các khu vực nguy hiểm. Ứng dụng này thực hiện chỉ bằng cách nhấn nút thời gian dành cho vận hành toán học thường được thực hiện thủ công. Việc xác định và chỉ định các yêu cầu cáp chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Ứng dụng này cũng giúp truy xuất bằng chứng xác thực ý tưởng dây điện là an toàn. Dễ dàng, đơn giản và trực quan.

©Endress+Hauser

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn