Tìm sản phẩm yêu thích bằng số tham chiếu riêng của bạn

Tại endress.com

“Tôi có thể lưu tất cả các sản phẩm làm mục ưa thích giúp tôi chuẩn hóa và dễ dàng đặt mua lại trong tương lai. Tôi còn có thể đặt các số tham chiếu riêng để tôi và các đồng nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm về sau. Nhờ vậy, chúng tôi tránh được các sai sót. Quả thật là rất tiện lợi.”

Lợi ích

  • Thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo đảm mua hàng với tiêu chuẩn đã được xác định

  • Tránh sai sót trong việc lựa chọn sản phẩm

Bắt đầu như thế nào?

©Endress+Hauser

Mọi thứ đều có sẵn trên endress.com! Nhấp "Tài khoản của tôi" ở phía trên màn hình và chọn "Đăng ký" để yêu cầu tài khoản. Hoặc đơn giản chỉ cần nhấp vào nút bên dưới trên trang này. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin đăng nhập tài khoản cá nhân sau khi xác minh thông tin.

Trong video này: Tìm hiểu cách tạo và sử dụng danh sách sản phẩm trên endress.com

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn