Xem yêu cầu báo giá, bảng báo giá, đơn hàng và đặt hàng lại thật dễ dàng

Tại endress.com

“Tất cả các giao dịch của tôi đều được ghi nhận trên hệ thống trực tuyến, cho dù tôi có đặt hàng trực tuyến hay không. Tôi có thể tải các chứng từ mua hàng khác nhau và kiểm tra tình trạng đơn hàng. Tôi còn có thể kiểm tra các đơn hàng trong quá khứ vì toàn bộ lịch sử mua hàng của công ty đều được lưu ở đó. Đặt mua lại các đơn hàng đã hoàn tất hoặc từng mục riêng lẻ chưa bao giờ dễ dàng đến thế.”

Lợi ích

  • Tổng quan tình trạng các đơn hàng của tôi trong thời gian thực, không email, không phải chờ đợi

  • Đặt hàng lại nhanh chóng

Bắt đầu như thế nào?

©Endress+Hauser

Mọi thứ đều có sẵn trên endress.com! Nhấp "Tài khoản của tôi" ở phía trên màn hình và chọn "Đăng ký" để yêu cầu tài khoản. Hoặc đơn giản chỉ cần nhấp vào nút bên dưới trên trang này. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin đăng nhập tài khoản cá nhân sau khi xác minh thông tin.

Trong video này: Tìm hiểu cách xem yêu cầu báo giá, bảng báo giá, đơn đặt hàng và đặt mua lại sản phẩm dễ dàng

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn