Đặt mua phụ tùng, thay thế thiết bị, truy cập tài liệu...

Tại endress.com

“Tôi có thể tìm kiếm sản phẩm tôi đã mua trước đây bằng số sê-ri và có thể tìm phụ tùng, tài liệu và trình điều khiển thiết bị ngay lập tức. Lịch sử dữ liệu trên 15 năm với hơn 40 triệu thiết bị! Nhờ vậy tôi có thể chỉ mua phần phụ tùng tôi cần hoặc toàn bộ sản phẩm. Tôi cảm thấy tự tin là tôi có thể chọn đúng loại và điều này giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian khi tìm kiếm đúng loại tài liệu.”

Lợi ích

  • Quy trình an toàn và đơn giản mọi người có thể thực hiện

  • Không cần có kiến thức chi tiết về sản phẩm

Bắt đầu như thế nào?

©Endress+Hauser

Mọi thứ đều có sẵn trên endress.com! Nhấp "Tài khoản của tôi" ở phía trên màn hình và chọn "Đăng ký" để yêu cầu tài khoản. Hoặc đơn giản chỉ cần nhấp vào nút bên dưới trên trang này. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin đăng nhập tài khoản cá nhân sau khi xác minh thông tin.

Trong video này: Tìm hiểu cách đặt mua phụ tùng, đặt mua thiết bị thay thế và tìm tài liệu.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn