Tìm sản phẩm phù hợp nhất với ứng dụng của tôi

Tại endress.com

“Tôi có thể lựa chọn và xác định trực tuyến sản phẩm tốt nhất phù hợp với ứng dụng cụ thể trong ngành. Khi nhập các thông số như lưu lượng, áp suất, mức, nhiệt độ, tôi được nhận đề xuất về các sản phẩm phù hợp nhất. Sau đó tôi có thể so sánh các sản phẩm này và đưa ra quyết định an toàn. Sau khi đã hoàn tất, tôi có thể cấu hình sản phẩm. Các bản vẽ 2D và các mô hình 3D được cung cấp ở định dạng dữ liệu CAD.”

Lợi ích

  • Đề xuất được dựa trên các yêu cầu đo lường cụ thể

  • Đáng tin cậy, chính xác, đơn giản và dễ sử dụng

Bắt đầu như thế nào?

©Endress+Hauser

Mọi thứ đều có sẵn trên endress.com! Nhấp vào "Tài khoản của tôi" ở phía trên màn hình và chọn "Đăng ký" để yêu cầu tài khoản. Hoặc đơn giản chỉ nhấp vào nút bên dưới trên trang này. Chúng tôi sẽ gửi bạn thông tin đăng nhập tài khoản cá nhân sau khi xác minh thông tin.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn