Truy cập hướng dẫn vận hành khi đang ở hiện trường

Tại endress.com

“Nhờ Ứng dụng Operations App, tôi có thể truy cập thông tin mới nhất cho thiết bị Endress+Hauser đã lắp đặt, dù tôi đang ở đâu tại hiện trường. Tôi có thể tìm thông tin kỹ thuật và hướng dẫn vận hành trong số các tài liệu kỹ thuật khác ngay trên ứng dụng.”

Lợi ích

  • Ứng dụng này sẵn sàng để tải về cho iPhones hoặc iPad trong app store, và cho điện thoại thông minh hệ điều hành Android trong Google Play

  • Truy cập nhanh vào tài liệu của tôi từ hiện trường

Bắt đầu như thế nào?

©Endress+Hauser

Mọi thứ đều có sẵn trên endress.com! Nhấp vào "Tài khoản của tôi" ở phía trên màn hình và chọn "Đăng ký" để yêu cầu tài khoản. Hoặc đơn giản chỉ cần nhấp vào nút bên dưới trên trang này. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin đăng nhập tài khoản cá nhân sau khi xác minh thông tin.

Trong video này:Tìm hiểu cách truy cập hướng dẫn vận hành và tài liệu kỹ thuật khi đang ở hiện trường

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn