Doanh nghiệp gia đình

Chia sẻ thành công

Endress+Hauser là công ty gia đình lớn nhất hoạt động trong ngành công nghiệp tự động hóa quá trình.Thật khó để hình dung ra sự thành công của tập đoàn nếu thiếu sự gắn kết của gia đình Endress.Chủ sở hữu doanh nghiệp luôn nỗ lực hết mình để duy trì sự ổn định và tăng trưởng của tập đoàn.

Điều lệ gia đình

Gia đình Endress đã phác thảo một điều lệ quy định mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình với tập đoàn và giữa các thành viên với nhau.Điều lệ gia đình Endress được xây dựng nhằm gắn kết mối quan hệ gia đình, giới thiệu công việc kinh doanh của công ty tới các thành viên trẻ tuổi trong gia đình đồng thời tránh những bất đồng giữa các thành viên làm ảnh hưởng đến công ty.Ví dụ, điều lệ chỉ ra các thành viên trong gia đình có thể làm việc cho công ty trong điều kiện nào và ở vị trí nào.

Thành công lâu dài

Điều lệ này là lời khẳng định rõ ràng: vì sự thành công bền vững lâu dài, Endress+Hauser vẫn luôn duy trì quản lý doanh nghiệp theo hình thức gia đình nhằm xây dựng doanh nghiệp hoạt động độc lập và tự trị.

© Endress+Hauser

Tám người con của nhà sáng lập cùng các thành viên gia đình, mỗi người sở hữu mười hai phần trăm cổ phần trong công ty.Bốn phần trăm còn lại được trao cho Tổ chức phi lợi nhuận Georg H Endress Foundation.Một trong những hoạt động của tổ chức là hỗ trợ các bạn trẻ tìm được chỗ đứng trong sự nghiệp của mình.Tổ chức này cũng tham gia vào dự án hợp tác xuyên biên giới trong khu vực Basel.

Sau khi nhà sáng lập qua đời vào năm 2008, tổ chức vẫn đang tiếp tục tôn vinh những cống hiến cho xã hội của ông.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn