Schneider Electric

Đối tác Tích hợp Mở của Endress+Hauser

Schneider Electric là chuyên gia toàn cầu trong lĩnh vực quản lý năng lượng và tự động hóa. Với doanh thu khoảng 27 tỷ € (Euro) trong năm tài chính 2015, hơn 160,000 nhân viên phục vụ khách hàng trên 100 quốc gia, giúp họ quản lý năng lượng và quy trình theo cách an toàn, tin cậy, hiệu quả và bền vững.

Schneider Electric

Tài liệu Tích hợp Mở

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn