Tập đoàn Endress+Hauser

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Nhân viên văn phòng Endress+Hauser

Chúng tôi luôn bên bạn

Tìm thông tin liên hệ tại địa phương của bạn

Các công ty dưới đây đại diện cho Endress+Hauser tại quốc gia của bạn. Chúng tôi rất vui được hỗ trợ bạn về các ứng dụng cũng như chuyên môn sâu rộng trong ngành nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất theo nhu cầu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Endress+Hauser Instruments International AG/ Representative Office in Philippines

Unit 803, 8th Floor, One World Place, Bonifacio Global City, Taguig City 32nd Street Metro Manila , Philippines
Điện thoại: +632 8493955
Gửi email

Endress+Hauser Instruments International AG/ Representative Office in Myanmar

Room 658, ARCC Office, 6th floor Hledan Center, Kamayut Township Corner of Pyay Road and Hledan Road Yangon , Myanma
Điện thoại: +95 9969704871
Gửi email

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn