Tập đoàn Endress+Hauser

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Đối với chúng tôi, việc tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với ý thức về sinh thái và xã hội.

Bền vững lâu dài

Trách nhiệm của chúng tôi đối với con người và môi trường

Với mục tiêu thành công lâu dài, chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý doanh nghiệp một cách cẩn trọng.Đối với chúng tôi, việc tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với ý thức về sinh thái và xã hội. Ý thức trách nhiệm của chúng tôi được thể hiện đối với Khách Hàng, đối tác, nhân viên và cổ đông, cũng như đối với môi trường và xã hội nói chung.

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn