Báo Cáo EcoVadis Premium của Endress+Hauser

Xem đánh giá của chúng tôi về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

EcoVadis vận hành diễn đàn hợp tác đầu tiên giúp các công ty truy cập việc thực hiện môi trường và xã hội của các nhà cung cấp trên phạm vi toàn cầu. Bạn có thể tìm Báo Cáo EcoVadis Premium của Tập Đoàn Endress+Hauser.

Báo Cáo EcoVadis Premium của Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Đánh giá của EcoVadis cho Endress+Hauser

Endress+Hauser gắn liền với biểu tượng 'Vàng' do phương pháp phát triển trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Để có được sự công nhận này, một công ty phải đạt tổng số điểm 62/100.

Điểm nhấn

Công ty Endress+Hauser nằm trong Top 5 các nhà cung cấp do EcoVadis đánh giá thuộc nhóm so sánh tương ứng.

Thang điểm

Endress+Hauser có cách tiếp cận CSR quy mô, chủ động. Các cam kết và các chính sách cũng như các hành động thực tế thuộc những vấn đề chính có thông tin thực hiện cụ thể. Công ty có báo cáo CSR về các chỉ số thực hiện và hành động. Bạn có thể tìm báo cáo EcoVadis Premium của Tập Đoàn Endress+Hauser cũng như Hồ Sơ Phát Triển Bền VữngEcoVadis và Chứng Nhận EcoVadis ở đây.

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn