Tập đoàn Endress+Hauser

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Nhân viên của Endress+Hauser trong một cuộc họp

Một nền văn hóa mạnh mẽ

Tìm hiểu các nguyên tắc và giá trị độc đáo của chúng tôi

Các công ty gia đình khác nhau – và chúng tôi là một công ty gia đình điển hình.Chúng tôi tin vào các giá trị bền vững và luôn tuân thủ các nguyên tắc.Quan điểm này đã hình thành nên một nét văn hóa doanh nghiệp rất đặc biệt.

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn