Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật và Hiệu Chuẩn được Ủy Quyền tại Việt Nam

Công ty NK Engineering hiện là nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật và Hiệu Chuẩn được Ủy Quyền cho sản phẩm Endress+Hauser

Ngày phát hành: 29.01.2016

Công ty NK Engineering đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về các chứng nhận

Để đạt được chứng nhận nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật & Hiệu Chuẩn được Ủy Quyền, công ty NK Engineering phải chứng minh được rằng tất cả các dịch vụ kỹ thuật phải hoàn toàn phù hợp với thủ tục dịch vụ của Endress+Hauser. Những yêu cầu nghiêm ngặt này bao gồm sự sẵn có về thiết bị, dụng cụ và vận chuyển cũng như là việc sử dụng kỹ sư dịch vụ kỹ thuật được chứng nhận.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật & Hiệu Chuẩn được Ủy Quyền mới cam kết phát huy giá trị thương hiệu Endress+Hauser. Tất cả điều đó đảm bảo công ty NK Engineering cũng như kỹ sư dịch vụ kỹ thuật của mình là thành viên chính thức của đội ngũ Endress+Hauser.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật & Hiệu Chuẩn được Ủy Quyền nhận được lợi ích

Là một nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật & Hiệu Chuẩn, công ty NK Engineering được lợi từ cấu trúc hỗ trợ và phát triển toàn diện. Là một đại diện, công ty NK Engineering tận dụng thành công thương hiệu Endress+Hauser trong khi được toàn quyền truy cập vào chương trình được thiết kế riêng để hỗ trợ phát triển chuyên môn về dịch vụ kỹ thuật và tăng trưởng kinh doanh sinh lợi. Công ty NK Engineering hiện tạo ra nhiều giá trị đáng kể hơn cho Khách Hàng – đợi thế cạnh tranh quyết định.

Danh sách báo chí

Nhận trực tiếp các thông cáo báo chí và tin tức kế tiếp trong hộp thư của bạn. Cập nhật thông tin bằng cách đăng ký danh sách báo chí Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in: *
Select the industries you are interested in:

Do you want to receive invitations to Endress+Hauser (digital or live) press events? 

Personal data

Fields marked with * have to be filled out. You will receive an email with a confirmation of your subscription and the related internet link. Your data will only be used for personalizing your newsletters and will not be passed on to any third party. The information enlisted is voluntarily. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn