The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Technology Training MODBUS

A hands-on based course, recognized in all industries

Xem bản mô tả chương tình
Ngày tháng:
02.10.2018 - 02.10.2018
Ngôn ngữ chính:
Tiếng Đức
Ngôn ngữ đề nghị:
Tiếng Đức
Số người tham dự tối thiểu:
8
Số người tham dự tối đa:
12
Chi phí tính bằng nội tệ:
350 CHF
Chi phí tính bằng tiền tệ khác:
310 Euro
Địa điểm:
Christoph Merian-Ring 12 CH-4153 Reinach Thụy Sỹ
  • Địa điểm

Liên hệ

Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12 CH-4153 Reinach Thụy Sỹ
Điện thoại: +41 (0) 61 715 73 78
Gửi email www.endress.com

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn