Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Khách Hàng có cơ hội thảo luận trực tiếp với chúng tôi về các vấn đề khó khăn

Kết nối với các đối tác kinh doanh trên toàn thế giới

Không giống các hội nghị, hội chợ thương mại hoặc triển lãm thông thường, các hội nghị thượng đỉnh ngành công nghiệp tạo cơ hội cho chúng tôi thảo luận cùng Khách Hàng một cách chi tiết hơn về những vấn đề đầy thách thức. Khách Hàng sẽ được nghe phát biểu của các diễn giả chính của ngành công nghiệp và tham gia vào các hội nghị bàn tròn, hội thảo tương tác và các cơ hội kết nối chính thức. Hãy xem các hội nghị thượng đỉnh mà chúng tôi sẽ tham gia và tìm một hội nghị phù hợp nhất với nhu cầu của Khách Hàng.Nếu bộ lọc không hiển thị, có nghĩa là hiện không thể lựa chọn được.

Không kết quả nào khớp với tìm kiếm của bạn. Vui lòng thử lại tìm kiếm khác.

Lọc sự kiện

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn