The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Seminar for Water and Waste Water industry in Philippines

The Future of Smart Instrumentation

Xem bản mô tả chương tình
Ngày tháng:
24.07.2018 - 24.07.2018
Ngôn ngữ chính:
Tiếng Anh
Địa điểm:
Eastwood City, Bagumbayan, Quezon City # 17 Orchard Road 1110 Metro Manila , Philippines
  • Địa điểm

Join us at the seminar

Register to attend our seminar of Water & Waste Water industry before 16 July 2018

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn