Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Đào tạo cho Kỹ sư PROFINET được chứng nhận

Một khóa học thực hành, được công nhận trong tất cả các ngành công nghiệp

Xem bản mô tả chương tình
 • Ngày tháng
  30.11.2020 - 03.12.2020
 • Ngôn ngữ chính
  Tiếng Anh
 • Số người tham dự tối thiểu
  8
 • Số người tham dự tối đa
  12
 • Chi phí tính bằng nội tệ
  1800 CHF
 • Địa điểm
  Christoph Merian-Ring 12
  CH-4153 Reinach
  Thụy Sỹ
 • Địa điểm

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn