Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Đào tạo Công nghệ MODBUS

Một khóa học thực hành, được công nhận trong tất cả các ngành công nghiệp

Khách hàng sẽ được đào tạo với những bài tập thực hành tại chỗ, tìm hiểu phương thức hoạt động chi tiết của công nghệ Modbus. Từ lớp vật lý RS485 và Ethernet khác biệt đến chi tiết giao thức Modbus.

Chi tiết

 • 04.05.2021 - 04.05.2021

  Chi phí: 350 CHF

Hiển thị thêm please wait

Mục lục

 • Lịch sử của giao tiếp Modbus

 • Cách khả thi để thiết lập giao tiếp thông qua Modbus

 • Modbus qua RS485, Ethernet và cách sử dụng gateway

 • Modbus RTU, ASCII

 • Cấu trúc giao thức

 • Mã chức năng Modbus

Mục tiêu

 • Khi kết thúc đào tạo, khách hàng sẽ biết những cách sử dụng công nghệ Modbus khác nhau và có thể thiết kế và chạy thử mạng Modbus

 • Khách hàng cũng sẽ hiểu rõ được những lợi ích của công nghệ này và quy trình xử lý sự cố.

Những ai nên tham dự?

 • Kỹ thuật viên/Kỹ thuật viên Bảo trì

 • Chuyên viên sửa chữa/Hỗ trợ Kỹ thuật

 • Giám sát viên

 • Lập trình viên/Cấu hình thiết bị

 • Kỹ sư

Điều kiện tiên quyết

Nắm vững kiến thức cơ bản về điện tử và có thể sử dụng máy vi tính.

Chất lượng

Khóa đào tạo được Endress+Hauser cấp chứng chỉ.

Phương pháp đánh giá

Chúng tôi tập trung vào phương pháp cân bằng giữa lý thuyết và thực hành và không thiên về nhà cung cấp nào.

Các buổi sáng sẽ tập trung vào phần lý thuyết còn các buổi chiều thực hành các thành phần thực tế và tích hợp thiết bị hiện trường vào hệ thống.

Gần một nửa khóa học là cơ hội để Khách hàng ứng dụng những kiến thức đã học vào các bài tập thực hành tại chỗ được thiết kế từ kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi.

Loại

Một khóa học thực hành, được công nhận trong tất cả các ngành công nghiệp

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn