Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Đào tạo mạng Ethernet Công nghiệp EtherNet/IP

Một khóa học thực hành, được công nhận trong tất cả các ngành công nghiệp

Cuối khóa học, Khách hàng sẽ có thể thiết kế và chạy thử mạng EtherNet/IP.
Những bài tập thực hành thực tế sẽ giúp khách hàng hiểu rõ phương thức hoạt động chi tiết công nghệ EtherNet/IP. Hiểu rõ được những lợi ích của công nghệ này và quy trình xử lý sự cố.

Mục lục

 • Phần lý thuyết bao gồm các nội dung sau:
  mô hình ISO/OSI, các loại dây và thành phần, cấu trúc mạng và tính toán mạng và
  các khái niệm nối đất và bảo vệ.

 • Trình điều khiển, gán tên và địa chỉ, quy trình chạy thử và quy trình xử lý sự cố.

 • Phần thực hành bao gồm nội dung sau:
  Đấu nối mạng EtherNet/IP, lắp đặt thiết bị, chạy thử mạng EtherNet/IP riêng, xử lý sự cố mạng EtherNet/IP.

Mục tiêu

 • Khách hàng sẽ hiểu mạng EtherNet/IP trong môi trường công nghiệp sau khi kết thúc khóa học. Khách hàng sẽ tìm hiểu về lợi ích của công nghệ EtherNet/IP trong các ứng dụng công nghiệp cùng với các ảnh hưởng có thể có bên ngoài.

Những ai nên tham dự?

 • Kỹ thuật viên/Kỹ thuật viên Bảo trì

 • Chuyên viên sửa chữa/Hỗ trợ Kỹ thuật

 • Giám sát viên

 • Lập trình viên/Cấu hình Thiết bị

 • Kỹ sư

Điều kiện tiên quyết

Nắm vững kiến thức cơ bản về điện tử và có thể sử dụng máy vi tính.

Chất lượng

Khóa đào tạo được Endress+Hauser chứng nhận.

Phương pháp đánh giá

Các học viên sẽ có thời gian thực hành với nhiều thành phần của mạng PROFIBUS.

Chúng tôi tập trung vào phương pháp cân bằng giữa lý thuyết và không thiên về nhà cung cấp nào.

Các buổi sáng sẽ tập trung vào phần lý thuyết còn các buổi chiều là thực hành với các thành phần thực tế và tích hợp thiết bị hiện trường vào hệ thống.
Gần một nửa khóa học là cơ hội để Khách hàng ứng dụng những kiến thức đã học vào các bài tập thực hành tại chỗ được thiết kế từ kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi.

Loại

Một khóa học thực hành, được công nhận trong tất cả các ngành công nghiệp.

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn