Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Đào tạo mạng Ethernet công nghiệp PROFINET

Một khóa học thực hành, được công nhận trong tất cả các ngành công nghiệp

Bằng cách làm quen với giao thức PROFINET, Khách hàng sẽ tìm hiểu về lợi ích của công nghệ PROFINET cũng như quy trình xử lý sự cố.
Cuối khóa học, Khách hàng sẽ có thể lập sơ đồ hệ thống PROFINET và đưa vào vận hành. Khóa học tập trung vào mối liên kết giữa PROFINET và PROFIBUS PA cũng như HART.

Mục lục

 • Phần lý thuyết bao gồm các nội dung sau:
  Mô hình ISO/OSI, các loại dây và thành phần, cấu trúc mạng và tính toán mạng và
  khái niệm nối đất và bảo vệ.

 • Ổ đĩa, gán tên và gán địa chỉ, quy trình chạy thử và xử lý sự cố.

 • Phần thực hành bao gồm các nội dung sau:
  Đấu nối mạng PROFINET, cài đặt thiết bị, chạy thử mạng PROFNET riêng, khắc phục sự cố mạng PROFINET.

Mục tiêu

 • Khách hàng sẽ hiểu các mạng PROFINET trong môi trường công nghiệp sau khi kết thúc khóa học. Khách hàng sẽ tìm hiểu về lợi ích của công nghệ PROFINET trong các ứng dụng công nghiệp, cũng như các khả năng ứng dụng ngoài ngành.

Những ai nên tham dự?

 • Kỹ thuật viên/Kỹ thuật viên Bảo trì

 • Chuyên viên sửa chữa/Hỗ trợ Kỹ thuật

 • Giám sát viên

 • Lập trình viên/Cấu hình Thiết bị

 • Kỹ sư

Điều kiện tiên quyết

Nắm vững kiến thức cơ bản về điện tử và có thể sử dụng máy vi tính.

Chất lượng

Khóa đào tạo được Endress+Hauser chứng nhận.

Phương pháp đánh giá

Các học viên sẽ có thời gian thực hành với nhiều thành phần của mạng PROFINET.

Chúng tôi tập trung vào phương pháp cân bằng giữa lý thuyết và thực hành và không thiên về nhà cung cấp nào.

Các buổi sáng sẽ tập trung vào phần lý thuyết còn các buổi chiều là thực hành với các thành phần thực tế và tích hợp thiết bị hiện trường vào hệ thống.
Gần một nửa khóa học là cơ hội để Khách Hàng ứng dụng những kiến thức đã học vào các bài tập thực hành tại chỗ được thiết kế từ kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi.

Loại

Khóa học dựa trên kinh nghiệm thực tế được chấp nhận trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn