Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Các hội nghị và triển lãm tại Endress+Hauser

Lợi ích từ các cuộc gặp gỡ trực tiếp và các bài thuyết trình được thiết kế riêng cho từng đối tượng Khách Hàng

Đáp ứng các nhu cầu của Khách Hàng là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Tại hội chợ, chúng tôi mang đến các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ gần với Khách Hàng, trưng bày các hệ thống thiết bị lắp đặt điển hình phù hợp với lĩnh vực hoạt động công nghiệp của Khách Hàng. Hãy trải nghiệm trực tiếp sản phẩm của chúng tôi trên các ứng dụng thực tế. Vui lòng chọn quốc gia hoặc ngành nghề để tìm kiếm các hội nghị triển lãm phù hợp.
Nếu bộ lọc không hiển thị, có nghĩa là hiện không thể lựa chọn được.

Không kết quả nào khớp với tìm kiếm của bạn. Vui lòng thử lại tìm kiếm khác.

Lọc sự kiện

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn