The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Meet Endress+Hauser at Vietwater 2017

Explore our cutting - edge technologies at booth number P14

Endress+Hauser and partner Viet An Enviro join Vietwater 2017 in Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), 799 Nguyen Van Linh Street, District 7, Ho Chi Minh City. We will display our start-of-the-art technologies in the water & waste water industry such as the SmartBlue App, Heartbeat, Memosens, etc.
Please come to see us at booth number P14 to explore our products, solutions and services to optimize your processes.

Ngày tháng:
08.11.2017 - 10.11.2017
Ngôn ngữ đề nghị:
Tiếng Anh
Địa điểm:
Tan Phu Ward, District 7 Nguyen Van Linh 799 Ho Chi Minh City Việt Nam
Số gian hàng và hội trường:
Booth number P14
  • Địa điểm

Điểm nổi bật về sản phẩm

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn