Chuẩn hóa thiết bị trong các dự án

Giảm chi phí vận hành thử và lưu trữ bằng cách chuẩn hóa thiết bị

Dù là việc lắp đặt mới hoặc một dự án hiện đại hóa, việc lựa chọn và thiết kế thiết bị phù hợp là một thách thức lớn đối với các nhà chế biến thực phẩm và cả các nhà chế tạo máy và xây dựng nhà máy. Các công ty phải tính đến những tiến bộ và quy định mới nhất liên quan đến thiết kế vệ sinh, an toàn thực phẩm và chất lượng. Việc hoàn thành tốt các dự án nêu trên, tuân thủ các mục tiêu và tiến độ dự án đòi hỏi cần phải có một mức độ kiến ​​thức chuyên ngành và ứng dụng cao.

Đối tác đáng tin cậy

Khi nói đến tiêu chuẩn hóa thiết bị cho các dự án của bạn, hãy tin tưởng Endress+Hauser vì chúng tôi đã thành thạo với các quy trình, rủi ro và thách thức. Các chuyên gia ngành và ứng dụng của chúng tôi hiểu được yêu cầu ngày càng tăng của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống liên quan đến các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm và chất lượng thực phẩm. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Mọi thứ từ một nguồn duy nhất – nhà cung cấp hoàn chỉnh tất cả các thông số thiết bị đo quy trình có liên quan đến ngành thực phẩm và đồ uống

 • Kinh nghiệm thực hiện các dự án quy mô lớn, bao gồm việc phối hợp với các nhà thầu chung, nhà chế tạo máy, xây dựng nhà máy và nhà thầu phụ

 • Giảm độ phức tạp dự án và rủi ro

 • Mức độ năng lực cao về ngành và ứng dụng trên toàn thế giới

Hỗ trợ toàn diện

Chúng tôi giúp bạn trong toàn bộ dự án, từ ý tưởng đến chạy thử thành công và vận hành suôn sẻ hệ thống.

Bước quản lý dự án trong các dự án ©Endress+Hauser

Quản lý dự án thành công ở từng giai đoạn

Trang thiết bị sản xuất cho quy trình chưng cất whey protein và sữa ©MILEI

Lập kế hoạch dự án bắt đầu ngay tại nhà máy

Chúng tôi hỗ trợ trong suốt các giai đoạn dự án

Thảo luận kế hoạch dự án

Ý tưởng

Thu hút tất cả bên tham gia vào đúng thời điểm là điều kiện quan trọng để nhìn thấy thành công dự án cho đến lúc hoàn thành. Khả năng trao đổi và triển khai dự án chuyên nghiệp là yếu tố đặc biệt quan trọng ngay từ giai đoạn đầu. Quy trình làm việc rõ ràng từ tất cả các đối tác - từ chủ dự án đến nhà sản xuất hệ thống bảo đảm thực hiện dự án suôn sẻ.

Lập kế hoạch dự án và phối hợp

Lập kế hoạch

Chọn và thiết kế các thiết bị đo lường phù hợp đòi hỏi một lượng thời gian và nguồn nhân lực đáng kể trong giai đoạn lập kế hoạch. Việc chuẩn hóa phạm vi thiết bị giúp giảm đáng kể sự phức tạp này và giúp mang lại nhiều tiềm năng hơn:

 • Thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn thông qua thời gian chấp nhận vận hành giảm

 • Liên tục tiết kiệm chi phí vận hành, nhờ đơn giản hóa hiệu chuẩn

 • Giảm chi phí tồn kho phụ tùng

 • Giảm công sức đào tạo

 • Tăng tính khả dụng của nhà máy để vận hành và OEE bằng cách tận dụng việc chẩn đoán nâng cao và các thiết bị tích hợp

Life-Cycle-Management

Thực hiện

Trong giai đoạn thực hiện, chúng tôi dựa vào kinh nghiệm quản lý dự án, các công cụ lập kế hoạch và danh mục sản phẩm đa dạng. Là nhà cung cấp dịch vụ toàn diện, chúng tôi có thể giúp giảm bớt độ phức tạp dự án, theo đúng ngân sách và vẫn giữ đúng tiến độ. Các công cụ phần mềm như Applicator, Life-Cycle-Management hoặc W@M giúp giảm công sức và giữ đúng tiến độ của dự án.

Lọc sữa và whey protein qua máy siêu lọc

Vận hành thử

Việc sử dụng các kỹ thuật dịch vụ giàu kinh nghiệm của Endress+Hauser và giảm biến số về thiết bị bảo đảm việc lắp đặt không bị lỗi, giảm thời gian vận hành đến 50% và giảm công sức đào tạo cho các kỹ thuật viên và nhân viên bảo trì của khách hàng.

Quy trình chưng cất phân đoạn sữa và whey protein

Hoạt động

Chúng tôi hỗ trợ bạn trong vận hành nhà máy hàng ngày. Công tác hiệu chuẩn ngày càng trở nên quan trọng khi đề cập đến đến an toàn, chất lượng và độ tin cậy. Bằng hiệu chuẩn có thể truy nguyên 100% – trực tiếp tại nhà máy hoặc trong phòng thí nghiệm hiệu chuẩn, chúng tôi đạt được độ tin cậy cao nhất để đảm bảo việc đo chuẩn xác và chính xác.

Xem qua các danh mục sản phẩm của chúng tôi!

Lợi ích

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn thực hiện thành công các dự án lắp đặt hoặc hiện đại hóa. Hợp tác chuyên nghiệp trong tất cả các giai đoạn của dự án tạo dựng niềm tin - và đây là chìa khóa dẫn đến thành công. Các chuyên gia trong ngành công nghiệp và ứng dụng cùng kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa thiết bị ở các dự án quy mô lớn trên khắp thế giới, cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cần thiết.

 • 50 %

  Thời gian vận hành thử được tiết giảm với các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và chuẩn hóa thiết bị.

 • 30 %

  Thời gian dự án được tiết giảm bằng cách giảm độ phức tạp và sử dụng các công cụ phần mềm được thiết kế đặc biệt.

 • 30-40 %

  Huấn luyện và đào tạo bắt buộc được tiết giảm bằng việc chuẩn hóa thiết bị và giao diện vận hành thiết bị trực quan.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn