Tối ưu hóa thay thế, sửa chữa và bảo trì thiết bị (MRO) trong nhà máy hóa chất

Đáp ứng mục tiêu sẵn sàng và độ tin cậy của quy trình hóa học và đạt hiệu quả đồng thời

Việc thay thế, sửa chữa và bảo trì thiết bị (MRO) thường được coi là một thách thức và chi phí cao. Tuy nhiên, đảm bảo các phụ tùng luôn sẵn sàng là điều cần thiết để bảo đảm thiết bị hoạt động tin cậy. Một trong những thách thức là tích hợp quy hoạch từ đầu đến cuối, tăng độ tin cậy và tính sẵn sàng của tài sản vật chất, tối ưu hóa hàng tồn kho và thực hiện quản lý chi phí hiệu quả. Bằng phương pháp của mình, chúng tôi hỗ trợ bạn việc tối ưu hóa thay thế, sửa chữa và bảo trì thiết bị (MRO) trong nhà máy hóa chất.

Dữ liệu đáng tin cậy về hàng tồn kho lỗi thời và MRO trong quy trình hóa học

Tiêu chuẩn công nghiệp nội bộ hoặc bên ngoài như ISO, FDA hoặc HACCP, có yêu cầu bạn phải có tài liệu cho phép truy nguyên thiết bị đo lường quy trình? Bạn đang tìm kiếm một giải pháp quản lý tài sản hữu hiệu, không cần giấy tờ và được tích hợp với quy trình kinh doanh cũng như giảm chi phí và sai sót? Giải pháp thay thế, sửa chữa và bảo trì thiết bị (MRO) của chúng tôi sẽ giúp tối ưu hóa nhà máy hóa chất và hỗ trợ ra quyết định. Chúng tôi cung cấp:

 • Hội thảo "Hiện Tại và Tương Lai" (As-Is and To-Be) - Bằng cách xem xét thực tế hiện hữu (Hiện Tại ) (As-Is) tiềm năng cải tiến được phát hiện. Những cải tiến này và giải pháp mới được sử dụng để thiết kế một tình huống được cải thiện (Tương Lai) (To-Be).

 • Đề xuất cải tiến theo thiết kế "Tương Lai" (To-Be) sẽ được đưa ra để giải thích từng lợi ích riêng lẻ.

 • Thực hiện và triển khai thiết kế "Tương Lai" (To-Be) - Bằng cách phác họa, một kế hoạch phát triển theo từng giai đoạn bao gồm các khuyến nghị được phân chia thành các gói thực hiện và triển khai.

Cải thiện tính sẵn sàng của các quy trình hóa chất của bạn

Minh họa các bước trong việc tối ưu hóa thay thế, sửa chữa và bảo trì thiết bị (MRO) ©Endress+Hauser

Hình ảnh minh họa thể hiện các bước cần thực hiện trong việc tối ưu hóa thay thế, sửa chữa và bảo trì thiết bị (MRO) ở nhà máy hóa chất

Sẵn sàng và hiệu quả đồng thời

Thay thế, sửa chữa và bảo trì thiết bị (MRO) trong nhà máy hóa chất

Tăng chỉ số đo mức hiệu quả (OEE) đồng thời giảm rủi ro và thời gian máy ngừng

Tối ưu hóa quy trình hiệu quả hoặc thực hiện dự án thành công không chỉ xảy ra trên giấy, mà xảy ra trong tâm trí nhân viên và cách họ làm việc. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển một dịch vụ tiêu chuẩn phù hợp cho quy trình công nghiệp tổng quát, dựa trên các mô hình quản lý quy trình kinh doanh chung. Giải pháp của chúng tôi cho việc tối ưu hóa thay thế, sửa chữa và bảo trì thiết bị (MRO) trong nhà máy hóa chất giúp khách hàng ra quyết định đúng.

Nhân viên trong nhà máy hóa chất

Một chương trình bền vững để nắm bắt thiết bị lắp đặt của khách hàng

Ở hội thảo quy trình kinh doanh chúng tôi hỗ trợ khách hàng xác định nội dung các bước liên quan. Phân tích "Hiện Tại" (As-Is) trình bày tình hình thực tế. Bước này cần thiết để hiểu thay đổi của tác động từ tình trạng hiện tại sang một tình trạng mới. Tình trạng “Tương Lai"(To-Be) bao gồm mô tả quy trình, kiến trúc hệ thống mới, lưu lượng công việc liên quan và trao đổi thông tin giữa các hệ thống khác nhau. Điều này thể hiện một giải pháp thực tế và tốt nhất có thể.

 • Kết quả giúp mọi người hiểu "thuốc giảm đau" cần có là gì và những gì có thể đạt được bằng cách thực hiện các hành động cần thiết.

 • Một tài liệu toàn diện trình bày các kịch bản thu hồi vốn và / hoặc các khoản tiết kiệm tiềm năng. Những kết quả này sẽ được trình bày cho các bên liên quan và ban quản lý để đảm bảo việc thuyết phục họ.

Nhân viên trong nhà máy hóa chất

Tối ưu hóa MRO bằng cách áp dụng các phương pháp đã được kiểm chứng

Phương pháp này được áp dụng trên 70 lần trong một số ngành công nghiệp bao gồm ngành hóa chất. Dựa vào cách tiếp cận có tổ chức và kế hoạch phát triển theo từng giai đoạn rõ ràng của các khuyến nghị cải tiến, mà thành công sẽ bền vững hơn.

Xem qua các danh mục sản phẩm của chúng tôi!

Lợi ích

Thành công của khách hàng là mục tiêu chính của chúng tôi. Cho dù các mục tiêu bảo trì có khó khăn đến đâu, các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc tối ưu hóa thay thế, sửa chữa và bảo trì thiết bị (MRO). Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thông qua việc thực hiện một chương trình đáng tin cậy quản lý tình trạng lạc hậu, giúp đáp ứng mục tiêu khả năng sẵn sàng và độ tin cậy của quy trình hóa chất.

 • 67%

  giảm rủi ro nhờ sử dụng chẩn đoán thiết bị, làm giảm số lượng nhân viên vận hành tại hiện trường, vì vậy nâng cao độ an toàn.

 • 50%

  lượng hàng tồn kho giảm đi bằng cách sử dụng một chương trình đáng tin cậy quản lý tình trạng lỗi thời.

 • 25%

  thời gian hoạt động của bạn tăng lên nhờ thực hiện chiến lược tối ưu thay thế, sửa chữa và bảo trì thiết bị (MRO) cân bằng hoàn hảo dựa vào phương pháp đã được kiểm chứng.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn