Tối ưu hóa kỹ thuật hóa chất để đạt dữ liệu chất lượng đảm bảo

Các công cụ kỹ thuật cung cấp dữ liệu nhất quán trong tất cả giai đoạn dự án, giúp khách hàng yên tâm

Không dễ duy trì cơ sở dữ liệu hoàn toàn không lỗi trong suốt quá trình của dự án hóa chất. Các công cụ kỹ thuật tiên tiến nhất của Endress+Hauser sẽ giúp giải quyết các thách thức đó. Bắt đầu bằng việc trao đổi dữ liệu điện tử của phần mềm, loại trừ nhập trùng cũng như bảo đảm chất lượng dữ liệu và kết thúc bằng việc xuất các mẫu/bản vẽ CAD khi cần. Để bảo đảm cung cấp kịp thời các tài liệu và thiết bị, chúng tôi sử dụng công cụ quản lý dự án để theo dõi tiến độ toàn dự án.

Chất lượng dữ liệu đồng nhất từ khâu thiết kế cơ sở (FEED) đến vận hành

Với các công cụ kỹ thuật do 400 nhân viên Endress+Hauser lập trình riêng cho CNTT và công cụ CNTT, chúng tôi đảm bảo truyền dữ liệu liền mạch xuyên suốt toàn bộ giai đoạn thiết kế kỹ thuật của dự án. Việc hạn chế lỗi giúp bảo đảm tiến độ dự án và bàn giao kịp thời. Để đạt các mục tiêu này, chúng tôi sử dụng các công cụ hiện đại như:

 • Nền Tảng Kỹ Thuật Trung Tâm - Central Engineering Platform đóng vai trò như trạm thông tin trung tâm

 • Công cụ Applicator dành cho việc chọn lựa và xác định cỡ thiết bị

 • Công cụ Configurator

 • Tài liệu CAE (bản vẽ CAD và sơ đồ dây điện)

 • Tài liệu chuẩn hóa giúp phê duyệt thiết bị nhanh hơn

Chúng tôi tối ưu hóa kỹ thuật hóa chất như thế nào?

Nhấp xem những đồ thị này và tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn thực hiện công tác kỹ thuật.

Đồ họa thể hiện cách hoạt động của các công cụ hiện đại tích hợp với việc truyền dữ liệu điện tử. ©Endress+Hauser

Chúng tôi chọn đúng thiết bị theo ứng dụng và yêu cầu dự án

Ảnh chụp màn hình Nền Tảng Kỹ Thuật Trung Tâm - Central Engineering Platform của Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Nền tảng kỹ thuật là trạm thông tin trung tâm. Trên nền tảng này, chúng tôi tạo và lưu giữ tất cả tài liệu kỹ thuật dự án

Ảnh chụp màn hìnhApplicator để chọn lựa thiết bị. ©Endress+Hauser

Chúng tôi chọn đúng thiết bị phù hợp nhất với yêu cầu dự án và ứng dụng cụ thể.

Ảnh chụp màn hìnhApplicator để xác định kích cỡ. ©Endress+Hauser

Chúng tôi xác định chính xác kích cỡ thiết bị dựa vào nguồn dữ liệu về quy trình được thu thập từ phần mềm kỹ thuật.

Quy trình nội bộ của chúng tôi được chuẩn hóa, sử dụng toàn cầu và dựa trên nền tảng PMI quốc tế. ©Endress+Hauser

Công cụ quản lý dự án giúp dự án luôn giữ đúng tiến độ. Quy trình nội bộ của chúng tôi được chuẩn hóa, sử dụng toàn cầu & dựa trên nền tảng PMI (Viện Quản Lý Dự Án) quốc tế (Hướng dẫn PMBOK).

Lưu lượng dữ liệu nhất quán trong suốt toàn bộ các giai đoạn dự án

Applicator trên máy tính bảng

Giai đoạn Thiết kế cơ sở (FEED) – kỹ thuật chi tiết

Công cụ của Endress+Hauser được sử dụng để hỗ trợ dự án từ giai đoạn Thiết kế cơ sở (FEED) và kỹ thuật chi tiết, chính là nền tảng kỹ thuật. Trên nền tảng này, chúng tôi bảo đảm chất lượng dữ liệu xuyên suốt toàn dự án và truyền dữ liệu liền mạch đến phần mềm Quản Lý Vòng Đời Sản Phẩm W@M để khách hàng sử dụng trong quá trình hoạt động.

 • Nền tảng kỹ thuật được kết nối vào công cụ Applicator được rất nhiều khách hàng biết đến và giúp chúng tôi đẩy nhanh tiến độ thiết kế ở các dự án lớn.

 • Việc tự động tạo các tệp và bản vẽ CAD nhanh chóng sẽ hỗ trợ bạn và tiến độ dự án.

 • Trong thiết kế kỹ thuật chi tiết, tất cả các công cụ của Endress+Hauser được sử dụng để tham chiếu dữ liệu trong nền tảng kỹ thuật để bảo đảm dữ liệu chính xác.

Công việc kỹ thuật được thực hiện trên máy tính xách tay

Giai đoạn thực thi dự án

Các chuyên gia Giao Thức Truyền Thông (FNE) được hỗ trợ bởi phần mềm thiết kế FNE, tích hợp hoàn toàn vào nền tảng kỹ thuật. Với phần mềm này, chúng tôi đảm bảo truyền dữ liệu liền mạch, loại trừ nhập trùng, tránh nhập thủ công và hạn chế lỗi. Bằng công cụ quản lý dự án thể hiện quy trình quản lý dự án nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý dự án, chúng tôi bảo đảm duy trì tiến độ dự án và các nguồn lực sản xuất sẵn sàng khi cần.

Kỹ sư trong nhà máy

Dữ liệu dành cho quy trình xuyên suốt vòng đời sử dụng thiết bị

Phần mềm Quản Lý Vòng Đời Sản PhẩmW@M hỗ trợ bằng nhiều công cụ dựa trên web khác nhau để kiểm tra chi tiết thiết bị bất cứ khi nào bạn cần. Ngoài ra, trong suốt vòng đời sử dụng của thiết bị, thông tin sẽ được tự động cập nhật và dễ dàng cho Khách Hàng truy cập. Kết hợp với các dịch vụ và phần mềm tùy chỉnh khác, phần mềm Quản Lý Vòng Đời Sản Phẩm W@M sẽ giúp Khách Hàng tiết kiệm thời gian và chi phí hoạt động (OPEX) trong công việc hàng ngày.

Xem qua các danh mục sản phẩm của chúng tôi!

Lợi ích

Thành công của bạn là mục tiêu chính của chúng tôi. Sử dụng năng lực của Endress+Hauser để đẩy nhanh công tác kỹ thuật. Cho dù đó là trao đổi dữ liệu điện tử, cung cấp tài liệu tự động hoặc Phần Mềm Quản Lý Vòng Đời Sản Phẩm W@M chúng tôi có thể hỗ trợ trong tất cả các giai đoạn của dự án, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn lực. Bằng công cụ kỹ thuật hiện đại và công cụ quản lý dự án, chúng tôi bảo đảm thành công cho Khách Hàng.

 • 1 tuần

  thời gian quay vòng được lưu bởi RFQ, với 800 thiết bị triển khai, so với cách thực hiện truyền thống.

 • 80%

  thời gian được tiết kiệm trong thiết lập tài liệu kỹ thuật ví dụ bao gồm bản vẽ CAD khi sử dụng công cụ kỹ thuật với 800 thiết bị, so với cách thực hiện truyền thống.

 • 20k USD

  là số tiền tiết kiệm, do hạn chế lỗi bằng cách loại bỏ lỗi do nhập thủ công bằng 800 thiết bị triển khai, so với cách thực hiện truyền thống.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn