The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Phòng thí nghiệm trong ngành khoa học đời sống

Ngành khoa học Đời sống: Nhịp đập của ngành khoa học đời sống

Tin một đối tác tin cậy đã đưa việc kiểm soát chất lượng, tuân thủ và chi phí vào tâm điểm của ngành khoa học đời sống

Trong quy trình sản xuất sinh học dược, chúng tôi là đối tác tin cậy, giúp hỗ trợ các dự án của bạn từ nhà máy thí điểm cho đến quy mô thương mại tự động hóa hoàn toàn. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và đồng thời tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Chúng tôi hỗ trợ bạn bằng các quy trình vững chắc giúp bạn đáp ứng tiến độ nghiêm ngặt của dự án.

Cơ hội gia tăng năng suất trong khi năng lượng tiêu thụ ít đi

Tuân thủ các quy định GMP nghiêm ng̣ặt và mục tiêu năng suất trong suốt vòng đời của sản phẩm là yêu cầu hàng ngày.
Bạn có thể tin tưởng các thiết bị chất lượng hàng đầu thế giới của chúng tôi, được thiết kế theo tiêu chuẩn ASME-BPE và dựa vào kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm và dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi đồng hành cùng với bạn để đạt tối ưu hóa quy trình, tăng hiệu suất hoạt động của nhà máy và liên tục cải tiến.

100 %

Toàn bộ phạm vi thiết bị

thiết kế theo yêu cầu cụ thể của ngành, đáp ứng cả nhu cầu ứng dụng quy trình cụ thể và quy định như ASME BPE, dược điển, FDA, GMP.

Tổ chức tốt hơn các dự án của Khách Hàng

Chuẩn bị môi trường trong khoa học đời sống bằng thiết bị Endress+Hauser

Tiêu chuẩn hóa bằng cách cung cấp đầy đủ thiết bị để giảm thiểu độ phức tạp,chi phí hoạt động của dự án và thời gian nhà máy ngừng hoạt động.

Đạt mức hoạt động sản xuất tối ưu

Hiệu quả, hiệu suất và năng suất hoạt động trong nhà máy sản xuất quy trình sinh học trong ngành khoa học đời sống

Tăng năng suất và lợi nhuận trong ngành trong khoa học đời sống. Giảm rủi ro mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc GMP.

Đưa ra những quyết định đúng đắn

Tối ưu hóa quy trình sinh học dựa trên dữ liệu

Đạt Chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI) của bạn trong suốt vòng đời sản phẩm bằng các giải pháp tích hợp cho việc hiệu chuẩn và chẩn đoán thiết bị tiên tiến.

Điểm nổi bật về sản phẩm

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn