Tập đoàn Endress+Hauser

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Giảm độ phức tạp của dự án trong công nghệ sinh học

Giảm độ phức tạp của dự án trong công nghệ sinh học

Hỗ trợ kỹ thuật giúp hợp lý hóa các dự án và giảm chi phí hoạt động

Do mức độ tích hợp và tự động hóa cao hơn, việc chuyển giao công nghệ từ quy mô lâm sàng sang sản xuất làm tăng thêm độ phức tạp. Một số lượng lớn các thiết bị đo lường công nghiệp được thiết kế, lắp đặt và chứng nhận chất lượng trong quá trình thực hiện dự án. Một khi đã đưa vào hoạt động, các thiết bị phải được bảo dưỡng, kiểm tra và hiệu chuẩn định kỳ. Tiêu chuẩn hóa ban đầu có thể giúp đơn giản hóa tất cả các bước này, rút ​​ngắn thời gian xuất hiện trên thị trường và tối ưu hóa các dự án công nghệ sinh học phức tạp của bạn.

3 weeks

faster time-to-market

thanks to perfectly engineered instrumentation packages

faster time-to-market thanks to perfectly engineered instrumentation packages

Điều bạn có thể làm

Vận hành các thiết bị đo lường thường không đơn giản như ta vẫn nghĩ. Đặc biệt khi phải kết hợp giữa tự động hóa và quy trình. Tuy nhiên, khi các chuyên gia phù hợp tham gia ngay từ giai đoạn đầu của dự án, chi phí vận hành và thời gian ngừng hoạt động của nhà máy có thể được hạn chế. Để đạt được điều này, bạn cần một đối tác đồng hành, người sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm, từ kỹ thuật đến vận hành thử cho đến khi tối ưu hóa hoạt động.

 • Các kỹ sư lập trình nhúng để chuẩn hóa các thiết bị phù hợp nhất

 • Kỹ thuật hiệu chỉnh và fieldbus tích hợp giúp thời gian vận hành của nhà máy được tối ưu hóa

 • Kết hợp đồng bộ các tài liệu và chứng chỉ

 • Công tác hậu cần chuỗi cung ứng được phối hợp tốt

 • Hỗ trợ chuyên môn từ giai đoạn nghiệm thu tại nhà máy (FAT) đến giai đoạn hoạt động ban đầu

Tìm hiểu cách chuẩn hóa dự án của bạn

 • tổng quan quy trình sinh học ©Endress+Hauser

  Tổng quan quy trình sinh học

 • quy trình lên men ©Endress+Hauser

  Quy trình lên men

 • Quy trình sắc ký ©Endress+Hauser

  Quy trình sắc ký

 • Quy trình lọc virus ©Endress+Hauser

  Quy trình lọc virus

 • Quy trình cô đặc ©Endress+Hauser

  Quy trình cô đặc

Ứng dụng

Hỗ trợ kỹ thuật

Tùy thuộc vào quy mô của dự án công nghệ sinh học và mức độ tích hợp quy trình, kỹ sư lập trình nhúng có thể là lựa chọn đúng đắn để xử lý mức độ quan trọng ngày càng tăng và để giảm độ phức tạp.

 • Kỹ sư của chúng tôi chọn đúng thiết bị cho mỗi ứng dụng để đảm bảo rằng các thiết bị này hoàn thành nhiệm vụ đo lường một cách tối ưu.

 • Kỹ thuật hiệu chuẩn giảm thời gian ngừng hoạt động và đảm bảo tuân thủ vào mọi thời điểm.

 • Kỹ thuật Fieldbus đảm bảo hiệu suất tổng thể của mạng fieldbus.

kỹ thuật lập trình nhúng để xử lý mức độ quan trọng ngày càng tăng.

Quản lý dự án và tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Để đạt được một nền tảng lắp đặt hài hòa và vì vậy giảm sự phức tạp trong các dự án công nghệ sinh học của bạn, điều quan trọng là tất cả các nhà cung cấp phải tuân theo catalogue các thiết bị tiêu chuẩn . Người quản lý dự án Endress + Hauser đảm bảo rằng điều này được thực hiện trong toàn bộ dự án. Cho dù các nhà cung cấp đặt trụ sở ở đâu, họ có thể tìm nguồn thiết bị tại địa phương theo các tiêu chuẩn chất lượng đã được thiết lập toàn cầu của Endress + Hauser .

Quản lý dự án và tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Hỗ trợ trong suốt giai đoạn thi công

Các nhà quản lý dự án của chúng tôi hỗ trợ Khách Hàng từ giai đoạn nghiệm thu tại nhà máy (FAT) cho đến giai đoạn xác thực cuối cùng.

 • Khởi động và vận hành thử

 • Chứng nhận và xác thực

 • Phát triển khái niệm hiệu chuẩn và bảo dưỡng

 • Tài liệu tuân thủ

cung cấp dịch vụ trong sản xuất dược phẩm, quy trình lên men

Xem qua các danh mục sản phẩm của chúng tôi!

Lợi ích

Quản lý và tối ưu hóa quy trình của bạn cùng với các chuyên gia của chúng tôi. Họ không chỉ có thể cung cấp cho bạn đầy đủ các hạng mục thiết bị, họ cũng có kinh nghiệm uyên thâm trong ngành để giúp giảm độ phức tạp của các dự án công nghệ sinh học. Các kỹ sư của chúng tôi luôn cố gắng tìm ra sự phù hợp nhất cho nhu cầu kinh doanh của Khách Hàng.

80%

có ít loại đo nhiệt độ hơn thông qua việc tiêu chuẩn hóa

3%

đầu tư ban đầu được tiết kiệm qua chi phí hoạt động hàng năm nhờ việc tiêu chuẩn hóa

100%

công cụ phù hợp với yêu cầu của người dùng - được thiết kế hoàn hảo, ngay từ lần đầu tiên

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn