Kiểm soát chi phí trong lĩnh vực khoa học đời sống

Trước áp lực ngày càng tăng cần phải giảm chi phí trong các quy trình sản xuất dược phẩm

Ngành khoa học đời sống buộc phải giải quyết nhiều thách thức mới. Ví dụ, những thảo luận hiện nay về "Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền" (PPACA) tại Hoa Kỳ chứng minh rằng các nỗ lực thay đổi có thể bị tranh cãi mang màu sắc chính trị.Phần lớn dân chúng cần có thể tiếp cận với thuốc giá rẻ. Đồng thời, mức độ cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Trong khi chi phí nghiên cứu cao buộc phải tăng năng suất và tính ổn định, thì các quy trình sản xuất lại phải đảm bảo mức độ chất lượng không đổi với chi phí thấp hơn.

Khách hàng có thể thực hiện những gì

Bạn có muốn kiểm soát được chi phí trong lĩnh vực khoa học đời sống? Sự vận hành tối ưu dẫn đến tăng thời gian hoạt động và tính ổn định của nhà máy. Trong các quy trình dược phẩm sinh học, nhiệt độ là điểm đo lường rất quan trọng. Để đảm bảo sản lượng và chất lượng tối ưu, các thiết bị đo nhiệt độ cần được hiệu chuẩn thường xuyên. Thông thường là sáu tháng một lần đối với các ứng dụng quan trọng. Công nghệ đo lường tiên tiến có thể giúp bạn giảm đáng kể chi phí và công sức hiệu chuẩn.

 • Tiêu chuẩn hóa các thiết bị lắp đặt, tối ưu hóa tồn kho và đảm bảo phụ tùng có sẵn

 • Tối ưu hóa hoạt động hiệu chuẩn hoặc lắp đặt các thiết bị đo nhiệt độ có khả năng tự hiệu chuẩn

 • Tích hợp và đánh giá dữ liệu chẩn đoán và kiểm tra chức năng của thiết bị

 • Hợp lý hóa các quy trình dịch vụ

 • Đơn giản hóa công tác, hoạt động và trình độ đào tạo

Tìm hiểu cách kiểm soát chi phí trong lĩnh vực khoa học đời sống

Tổng quan về quy trình sinh học ©Endress+Hauser
Quy trình lên men ©Endress+Hauser

Ứng dụng

Triển khai đo lường nhiệt độ tiên tiến

Nhiệt độ là một trong những điểm đo lường quan trọng chính yếu trong quy trình sinh học. Nhiệt độ có tác động lớn đến cả động học tế bào lẫn độ hòa tan của các khí hòa tan. Động học phản ứng, sự phát triển tế bào, sức sống tế bào và tạo sản phẩm tối ưu đều bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Vì vậy, kiểm soát nhiệt độ băng hẹp và hiệu chuẩn thường xuyên là điều cần thiết để đáp ứng yêu cầu và độ chính xác của quy trình. Thiết bị đo nhiệt độ tự hiệu chuẩn giúp làm giảm công sức và hỗ trợ kiểm soát chi phí trong lĩnh vực khoa học đời sống.

kiểm tra thiết bị

Kiểm tra chức năng của thiết bị

Nâng cao độ tinh cậy của quy trình bằng cách đánh giá dữ liệu chẩn đoán, được tích hợp trong kiến trúc của hệ thống. Điều này giúp cung cấp thông tin theo thời gian thực ở mọi nơi.Lỗi được phát hiện sớm và thời gian ngừng sản xuất được giảm đến mức tối thiểu. Việc kiểm tra thiết bị giúp xác nhận rằng tất cả các thành phần quan trọng đều đang hoạt động tốt trong phạm vi thông số xác định. Chỉ cần một nút nhấn, chức năng của thiết bị được ghi nhận thành văn bản. Điều này giúp kéo dài thời gian hiệu chuẩn trong dài hạn.

Hợp lý hóa các quy trình dịch vụ

Việc hài hòa các Quy trình Hoạt động Chuẩn (SOP) không những quan trọng cho việc kiểm tra, mà còn cho hoạt động tối ưu hóa các quy trình dịch vụ. Đầu tiên, nền tảng thiết bị đã lắp đặt cần được xem xét để rút ra một tổng quan chi tiết. Sau đó, các Quy trình Hoạt động Chuẩn (SOP) toàn cầu cho cùng loại điểm đo lường có thể được soạn thảo, đảm bảo Quy trình Hoạt động Chuẩn luôn sẵn sàng vào bất cứ lúc nào. Quá trình kiểm soát chi phí trong lĩnh vực khoa học đời sống bắt đầu bằng việc hài hòa các Quy trình Hoạt động Chuẩn, tối ưu hóa hiệu chuẩn và tối ưu hóa quy trình dịch vụ nói chung.

Tiêu chuẩn hóa các thiết bị lắp đặt

Hoạt động đồng nhất và thay thế thiết bị nhanh chóng: điều này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế thì khác. Việc phân tích các thiết bị lắp đặt giúp thiết lập nền tảng cho quá trình tối ưu hóa nhằm tăng cường thời gian hoạt động của nhà máy và hạn chế rủi ro. Các thiết bị lỗi thời và không hợp chuẩn được xác định và thay thế. Đây là cách thức để cải thiện các hỗ lực về hậu cần phụ tùng và hoạt động huấn luyện trong môi trường được chuẩn hóa.

Xem qua các danh mục sản phẩm của chúng tôi!

Xem qua các danh mục sản phẩm của chúng tôi!

Lợi ích

Chinh phục những thách thức trong tương lai cùng với chuyên gia của chúng tôi. Họ đưa ra hàng nghìn ý tưởng giúp kiểm soát được chi phí trong lĩnh vực khoa học đời sống, hỗ trợ bạn đạt mục tiêu và hoạt động ở mức tối ưu.

 • 10%

  giảm chi phí nhờ khái niệm bảo trì phòng ngừa

 • 60%

  giảm Quy trình Hoạt động Chuẩn dành cho hiệu chuẩn

 • 94%

  toàn bộ phạm vi thiết bị có Công nghệ Heartbeat

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn