Điện & Năng lượng: Nâng cao hiệu suất nhà máy của Khách hàng

Nhà máy điện đóng vai trò q.trọngC.tôi hỗ trợ k.hàng giảm tối đa t.gian dừng h.động n.máy trg khi vẫn b.đảm an toàn và đạt n.suất.

Cho dù nhà máy của Khách Hàng hiện đang cung cấp điện cho các hộ gia đình, các bệnh viện hay các nhà máy sản xuất thì thế giới cũng cần nguồn điện an toàn và đáng tin cậy, và Khách Hàng thì cần lợi nhuận. Tại Endress+Hauser, chúng tôi mang đến sự chính xác và an toàn cho các nhà máy điện trên toàn thế giới.

Nguồn lực cần thiết cho nhà máy

Nhà máy của Khách Hàng cần một đối tác đa năng và toàn diện.

Khách Hàng cần những giải pháp đáng tin cậy đáp ứng những yêu cầu ứng dụng và các tiêu chuẩn về chất lượng trong ngành. Và bạn cần phải nâng cấp nhà máy cũ bằng công nghệ hiện đại đã qua kiểm chứng để duy trì công suất cao ổn định.

Khi ngành công nghiệp chuyển hướng về khí đốt tự nhiên, năng lượng tái tạo và khí dầu đá phiến tạo xung lực mới cho thị trường, nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho bạn giải pháp hỗ trợ toàn diện và kinh nghiệm mà bạn cần.

Điều này bao gồm nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho nhân viên, khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn về môi trường trong quy trình vệ sinh hệ thống khí thải. Ví dụ chất xúc tác SCR cho quá trình khử khí ôxít nitơ, hệ thống khử bụi tĩnh điện (ESP) sử dụng cho tách phân tử, và quá trình lọc bằng đá vôi để khử lưu huỳnh.

Khi bạn chọn chúng tôi, là bạn chọn hiệu quả, an toàn và năng lực chuyên môn.

Điểm nổi bật về sản phẩm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn