Xử lý nước thải công nghiệp

Tuân thủ luật pháp về môi trường và tối ưu hóa chi phí xử lý nước thải công nghiệp

Đương nhiên là các ngành đều thải ra nước thải vì nước là một phần của nhiều quy trình công nghiệp. Đây là một thách thức đối với doanh nghiệp bởi vì cần phải xử lý nước thải trước khi thải vào cống hoặc ra sông hoặc biển. Để xả nước vào cống an toàn, nhân viên vận hành phải bảo đảm việc xả nước này không gây tổn hại đến nhân viên và nhà máy nước thải. Để tuân thủ luật, phải xử lý nước thải toàn diện hơn khi thải nước thải ra môi trường.

Chúng tôi cung cấp

Một cách rõ ràng để thực hiện tối ưu hóa việc xử lý nước công nghiệp là tái sử dụng nước thải cho các quy trình khác. Nếu không thể tái sử dụng nước, có nhiều quy trình xử lý khác nhau như sục khí hoặc kết tủa có thể được tối ưu hóa về sử dụng năng lượng và hóa chất. Một chủ đề khác là xử lý bùn. Mục tiêu ở đây là giảm lượng bùn để hạn chế chi phí xử lý hoặc sản xuất khí sinh học trong bể xử lý.

 • Tái sử dụng nước

 • Xử lý sinh học

 • Xử lý bùn

 • Các quy trình kỵ khí

Tìm hiểu thêm về xử lý nước thải công nghiệp

Xử lý nước thải công nghiệp ©Endress+Hauser
Lọc màng ©Endress+Hauser
Xử lý nước thải sinh học ©Endress+Hauser
Khử nước ©Endress+Hauser
Xử lý bùn ©Endress+Hauser

Các quy trình xử lý nước thải công nghiệp

Màng lọc

Tái sử dụng nước thải

Tái sử dụng hoặc tái chế nước thải mang lại hai lợi ích là giảm lượng nước và hạn chế chi phí xả nước thải. Nhưng để tái sử dụng nước thải một cách an toàn như nước công nghiệp, cần phải xử lý theo mục đích sử dụng trong tương lai. Điều này bao gồm các quy trình khác nhau như tuyển nổi, lắng cặn và lọc. Để tránh làm hỏng bộ lọc, áp lực là một trong những thông số quan trọng nhất bên cạnh chất lượng và lưu lượng đầu vào.

Kiểm soát sục khí

Xử lý sinh học

Xử lý nước thải sinh học đặc biệt hữu ích cho nước thải có lượng hữu cơ cao. Nhiều thông số khác nhau như hàm lượng amoni, nitrát và oxy là yếu tố chính để xử lý sinh học. Endress+Hauser có nhiều loại máy phân tích và cảm biến dựa trên các nguyên tắc và kỹ thuật đo khác nhau, ví dụ: đo màu, quang học hoặc amperometry (phương pháp chuẩn độ điện tích). Chúng tôi cũng cung cấp giải pháp tự động hóa có thể giúp Khách hàng giảm năng lượng tiêu thụ trong quy trình sục khí đến 30%.

Xử lý bùn

Xử lý bùn

Để hạn chế chi phí xử lý thải bùn, phải giảm lượng bùn bằng cách làm đậm đặc hoặc thậm chí khử nước. Hiệu quả của hai quy trình này tùy thuộc vào tình trạng lắng bùn. Thường thì các yếu tố điều hòa bùn (polime, vôi nước) được thêm vào. Kiểm soát định lượng thành phần lưu lượng là bước đầu để tối ưu hóa việc tiêu thụ hóa chất. Một chiến lược nâng cao là để đo các chất rắn lơ lửng trong bùn dựa vào các chất rắn lơ lửng hoặc đo lường tỷ trọng và điều chỉnh định lượng hóa chất tương ứng.

Xử lý bùn

Phân hủy kỵ khí

Phân hủy kỵ khí là một quy trình tiền xử lý hiệu quả đối với nước thải có lượng COD cao, đặc trưng cho ngành thực phẩm hoặc giấy và bột giấy. Phần chính của lượng hữu cơ được chuyển đổi thành khí sinh học. Phải nạp đầu ra để xử lý sinh học như được mô tả ở trên trước khi xả nước. Kiểm soát quy trình cơ bản, ví dụ: cần phải đo tải đầu vào, mức, nhiệt độ, pH/ORP và sản xuất khí sinh học để theo dõi quy trình một cách chính xác và tối ưu hóa quy trình.

Xem qua các danh mục sản phẩm của chúng tôi!

Lợi ích

Nhờ có hơn 60 năm kinh nghiệm mà chúng tôi có được khi làm việc cùng với các khách hàng trong ngành nước và nước thải, chúng tôi đã phát triển một danh mục đa dạng các công nghệ đo lường, giải pháp tự động hóa và cung cấp dịch vụ -đáp ứng nhu cầu xử lý các thách thức dành cho khách hàng. Một mặt, chúng tôi hiểu các thách thức cụ thể của việc tối ưu hóa chi phí và đảm bảo chất lượng nước thải tuân thủ luật môi trường.


 • 30%

  chi phí năng lượng cho việc sục khí có thể được tiết kiệm bằng cách kiểm soát quy trình sục khí chính xác hơn

 • 20%

  chi phí có thể tiết kiệm được liên quan đến hóa chất điều hòa cho việc xử lý bùn

 • 250.000

  cảm biến phân tích số được lắp đặt khắp thế giới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn