Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Promass S 500, 8S5B25, DN25 1"

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Coriolis flowmeter
Inline version.
Dedicated to applications
requiring optimal cleanability
under hygienic conditions.
Fully self-drainable single-tube system.
Fast recovery from CIP/SIP.
Remote version.
4-line display, touch control.
:: Easy-to-clean, drainable single-tube;
remote version with up to 4 I/Os.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • 31
  • Nr 31 Order code 71323007

   Kit power supply, 100-230VAC, Ex

   Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing, electronic compartment.

  • Nr 31 Order code 71323008

   Kit power supply, 24VDC, Ex

   Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing, electronic compartment.

  • Nr 31 Order code 71323009

   Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

   Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 300/500 digital. Non-haz, Zone 2, transmitter housing, electronic compartment.

 • 47
  • Nr 47 Order code 71323012

   Kit main elec.extend.,Promass500 dig.,Ex

   Usage: transmitter housing, electronic compartment.

  • Nr 47 Order code 71323013

   Kit main elec.extender,500 dig., Non-haz

   Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital transmitter housing, electronic compartment.

 • 36
 • 39
  • Nr 39 Order code 71185788

   Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

   Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = generation index C.

 • 33
 • 37
  • Nr 37 Order code 71323010

   Kit module cartridge, 300/500, Ex

   Usage: transmitter housing, electronic compartment. Consists of: module cartridge incl. interconnection board.

 • 34
 • 46
 • 45
  • Nr 45 Order code 71323075

   Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

   Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

  • Nr 45 Order code 71323076

   Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

   Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol.

 • 35
 • 45
  • Nr 45 Order code 71327819

   Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

   Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

 • 50
 • 45
  • Nr 45 Order code 71323077

   Kit terminal option A, 500 dig., Non-haz

   Usage: transmitter housing Alu/polycarbonate, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol., 1x connection terminal 6-Pol.

  • Nr 45 Order code 71323078

   Kit terminal option B, 500 dig., Non-haz

   Usage: transmitter housing Alu/polycarbonate, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol., 1x connection terminal 6-Pol.

  • Nr 45 Order code 71327820

   Kit terminal option C, 500 dig., Non-haz

   Usage: transmitter housing Alu/polycarbonate, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol., 1x connection terminal 6-Pol.

 • 44
  • Nr 44 Order code 71323268

   Kit connection board, Promass 500, Ex

   Usage: Sensor connection housing. Consists of: connection board, O-Ring 26,00x1,50 HNBR.

  • Nr 44 Order code 71323269

   Kit connec.board, Promass 500, Ex, -50oC

   Usage: Sensor connection housing. Consists of: connection board, O-Ring 26,00x1,50 FVMQ, -50oC/-58oF.

 • 20
  • Nr 20 Order code 71323016

   Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

   Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

  • Nr 20 Order code 71323017

   Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

   Usage: Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • Nr 20 Order code 71323020

   Kit cover, sight glass, Alu, Exd

   Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

  • Nr 20 Order code 71323021

   Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

   Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

 • 70
  • Nr 70 Order code 71323026

   Kit cover gasket, sight glass/blind

   Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast. Consists of: 10x O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

  • Nr 70 Order code 71323027

   Kit cover gasket,sight glass/blind,-50oC

   Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast, Consists of: O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

 • 22
  • Nr 22 Order code 71323032

   Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

   Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

  • Nr 22 Order code 71323033

   Kit cover, electr.compart., Alu,-50oC,Ex

   Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

 • 74
  • Nr 74 Order code 71323036

   Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

   Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: 10x O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

  • Nr 74 Order code 71323037

   Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

   Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

 • 23
  • Nr 23 Order code 71323038

   Kit cover, wall mount, Alu, Ex

   Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu, Ex, connection compartment. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

  • Nr 23 Order code 71323039

   Kit cover, wall mount, Alu, -50oC, Ex

   Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu, Ex, connection compartment. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

 • 75
  • Nr 75 Order code 71323042

   Kit cover gasket, wall mount, Ex

   Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu/cast, Ex, connection compartment. Consists of: 10x O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

  • Nr 75 Order code 71323043

   Kit cover gasket, wall mount, -50oC, Ex

   Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu/cast, Ex, connection compartment. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

 • 20
  • Nr 20 Order code 71384170

   Kit cover, alu,Promag 400(C),500 digital

   Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: cover Alu complete included O-Ring 196,40x3,53 HNBR, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150.

  • Nr 20 Order code 71408508

   Kit cover, polycarb., 500 digital

   Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing polycarbonate. Consists of: Cover polycarbonate complete, O-Ring 196,44x3,53 VMQ, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150.

 • 70
  • Nr 70 Order code 71278078

   Kit cover gasket, alu,400(C),500 digital

   Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: 10x O-Ring 196,40x3,53 HNBR, default and -50oC/-58oF.

  • Nr 70 Order code 71278077

   Kit 10 cover gasket, polycarbonate

   Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing polycarbonate. Consists of: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ.

 • 24
  • Nr 24 Order code 71228796

   Kit cover, remote, Alu

   Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 HNBR.

  • Nr 24 Order code 71323050

   Kit cover, remote, Alu, -50oC

   Usage: Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

 • 73
  • Nr 73 Order code 71323051

   Kit housing gaskets, remote, Alu

   Usage: Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 HNBR for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

  • Nr 73 Order code 71323052

   Kit housing gaskets, remote, Alu, -50oC

   Usage: Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

 • 24
  • Nr 24 Order code 71323053

   Kit cover, remote, stainless 1.4301

   Usage: Promass 500, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.

  • Nr 24 Order code 71323054

   Kit cover, remote,stainless 1.4301,-50oC

   Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF.

 • 73
  • Nr 73 Order code 71323057

   Kit housing gaskets, remote, stainless

   Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

  • Nr 73 Order code 71323058

   Kit hous.gaskets, remote,stainless,-50oC

   Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

 • 24
  • Nr 24 Order code 71185793

   Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301

   Usage: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.

  • Nr 24 Order code 71323060

   Kit cover, ultra compact, 1.4301, -50oC

   Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF.

 • 73
  • Nr 73 Order code 71185799

   Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless

   Usage: Promass 100, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

  • Nr 73 Order code 71323062

   Kit housing gasket, ultra compact, -50oC

   Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing stainless. Consists of: gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

 • 71
  • Nr 71 Order code 71323071

   Kit interface gaskets, 300/500

   Usage: Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR for interface.

  • Nr 71 Order code 71323072

   Kit interface gaskets, 300/500, -50oC

   Usage: Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for interface, -50oC/-58oF.

 • 11
  • Nr 11 Order code 71323081

   Kit protective cover option A,300/500,Ex

   Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

  • Nr 11 Order code 71323082

   Kit protective cover option B,300/500,Ex

   Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

 • 13
  • Nr 13 Order code 71276494

   Kit securing clamp, screw

   Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

 • 82
  • Nr 82 Order code 71228792

   Kit display protec., 400(C)/500 digital

   Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: display protection 1.4301, installation material.

 • 87
  • Nr 87 Order code 71343504

   Kit weather protection cover,500 digital

   Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing. Consists of: weather protection cover 4404.

  • Nr 87 Order code 71343505

   Kit weather protection cover, 300/500

   Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing. Consists of: weather protection cover 4404, installation material.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn