Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture of: Liquisys M COM253F

Liquisys M COM253F

COM253F
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • KIT CXM2X3 power supply 100..230 V AC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51500317
 • Kit CXM2X3 Relaismod. 2rel

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51500320
 • KIT CxM2x3 power supply 24 AC/DC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  51500318
 • KIT CXM2X3 relay mod. 2rel / CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  51511446
 • Kit CXM2X3 Relaismodule 4rel

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51500321
 • KIT CXM2X3 relay mod. 4rel / CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51511447
 • Kit CXM2X3 Relais Mod. 2rel.+I/CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  51504304
 • Kit CXM2X3 Relais Mod. 4Rel+I/CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51504305
 • KIT CXM253 housing cover

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  410,420,46
  51501068
 • KIT CXM/153/253: 2 pair of hinges

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  405
  51501069
 • KIT CXM253 bottom of housing

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  400
  51501072
 • KIT CXM253 Internal housing parts

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501073
 • KIT CXM253 Ribbon cables

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  310
  51501074
 • KIT CXM253 terminal strip power supply

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  470
  51501079
 • KIT COM2x3 Central module I2

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51501222
 • KIT COM2x3 Central module I1 HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  60
  51501223
 • KIT COM2x3 Central module I1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  51501225
 • KIT COM2x3 central module I2 HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  51501226
 • KIT COM2X3 central module Profibus PA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  80
  51501227
 • Kit COM2X3 central module Profibus DP

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  90
  51502500
 • Kit COM2x3: Central mod. PB DP; H/W 2.1x

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  90
  71134729
 • Kit CxM2x3: Relay mod. for PBDP; H/W2.1x

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  71134732
 • Connector Profibus PA M12/M20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51510930
 • Kit CxM253: Front foil + 6 key lifters

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  335
  71071446
 • Upgrade "Plus-Package" for COM 2X3

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  250
  51501679
 • Upgrade cleaning for LIQUISYS-M

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51500963

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn