Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture of: Probfit CPA465

Probfit CPA465

CPA465
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng
 • Application

  Food, pharmaceuticals, process

 • Installation

  Retractable assembly

 • Characteristic

  Open and closed tank (min. DN80)

 • Design

  - manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310 - integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" and G1/2".

 • Material

  Assembly: stainless steel 1.4435 (AISI316L)Sealing: different materials available

 • Dimension

  Immersion depth: 47 - 120 mm
  (1.83 inch - 4.68 inch)

 • Process temperature

  max. 140°C
  (284°F)

 • Process pressure

  max. 10 bar
  (145 psi)

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2" 150 lbs.

 • Additional certifications

  - 3.1.B EN 10204 - EHEDG / 3A

 • Application

  Food, pharmaceuticals, process

 • Installation

  Retractable holder

 • Characteristic

  Open and closed tank (min. DN80)

 • Design

  manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310.- Integrated rinse chamber (Z-shape) with

 • Material

  Holder : stainless steel 1.4435 (AISI316L)Sealing : different materials available

 • Dimension

  Immersion deepth : 47 - 120mm
  (1.83inch - 4.68inch)

 • Process temperature

  max. 140°C
  (284°F)

 • Process pressure

  max. 10bar
  (145psi)

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2" 150 lbs.

 • Additional certifications

  - 3.1.B EN 10204- EHEDG / 3A

 • Application

  Food, pharmaceuticals, process

 • Installation

  Retractable holder

 • Characteristic

  Open and closed tank (min. DN80)

 • Design

  - manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- Integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" and G1/2".

 • Material

  Holder : stainless steel 1.4435 (AISI316L)Sealing : different materials available

 • Dimension

  Immersion deepth : 47 - 120mm

 • Process temperature

  max. 140°C

 • Process pressure

  max. 10bar

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2" 150 lbs.

 • Additional certifications

  - 3.1.B EN 10204- EHEDG / 3A

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn