Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture of: CPS13

Orbisint CPS13

CPS13
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

13 tài liệu
  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  Orbisint CPS11D and CPS11

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 07/2021
  New version available in English

  pH sensor for standard applications in process technology and
  environmental engineering

  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  Technical Information Orbisint CPS12/ CPS12D / CPS13

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 05/2005
  New version available in English

  Redox electrodes, analog and digital with Memosens technology and
  reference electrode
  Each with dirt-repellent PTFE diaphragm forstandard applications in
  process and environmental technology

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  pH/ORP sensors and reference half cells

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 05/2020
  New version available in English

  Sensors with Memosens technology and analog sensors

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  Analog pH/ORP sensors

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 10/2021
  New version available in English

  pH/ORP measurement
  Supplement to BA01572C, BA02056C
  Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
  areas
  ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  Analog pH/ORP sensors

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 03/2022
  New version available in English

  pH and ORP measurement
  Supplement to BA01572C
  Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
  areas
  EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
  EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 GaX
  EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb X

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 12/2021
  New version available in English

  pH/ORP measurement
  Supplement to BA01572C, BA02056C
  Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
  areas
  UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

  • Tài liệu đặc biệt (SD)

  Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors

  • Tài liệu đặc biệt (SD)
  bản tiếng Anh - 04/2007
  New version available in English

  pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu

  Product family: CeraGel, CeraLiquid, OrbiPore, OrbiSint, Sensor

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
  bản tiếng Anh - 01/2023
  New version available in English

  Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-, CPS64-,
  CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
  Declaration number:
  EC_00624_01.18

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu

  Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
  bản tiếng Anh - 01/2023
  New version available in English

  Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
  65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
  Declaration number: EU_00921_02.23

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: InduMax P, Liquiline M, Memosens

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 11/2020
  New version available in English

  Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-,
  CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, COS22D-,
  COS51D-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPS11-, CPS11D-, CPS12-,
  CPS12D-, CPS13-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-,
  CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-,
  CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-,
  CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-
  Region: USA
  Approval agency: FM

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: CeraGel, CeraLiquid, OrbiPore, OrbiSint, Sensor

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Bồ Đào Nha - 06/2019
  New version available in English

  Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-, CPS64-,
  CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
  Region: Brazil

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline M, Memocheck, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSi nt, Sensor, TopHit

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 06/2023
  New version available in English

  Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-, CLS50-, CLS54-, CM42-, CPF81-, CPF82-, CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-,
  CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-, CYP03D-
  Region: Canada
  Approval agency: CSA
  Protection: Ex i Cl. I Div. 1

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 08/2021
  New version available in English

  Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
  Region: Europe
  Approval agency: TÜV
  Protection: Ex i Zone 0