Ceraliquid CPS43

Product picture of: CPS43

Reference electrode.
Diaphragm: Ceramic.
Hose connection electrolyte.
Working limit: max 8bar

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn