Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture of: CPS43

Ceraliquid CPS43

CPS43
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

14 tài liệu
  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  Technical Information CPS41, CPS41D

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 01/2015
  New version available in English

  pH electrodes, analogue and digital with Memosens technology, with ceramic diaphragm and liquid KCl electrolyte, also with integrated temperature sensor

  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  Technical Information Ceraliquid CPS42 / CPS42D / CPS43

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 05/2005
  New version available in English

  Redox electrodes,analog and digital with Memosens technology and reference electrode, each with ceramic diaphragm and liquid KCl e lectrolyte

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  pH/ORP sensors and reference half cells

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 05/2020
  New version available in English

  Sensors with Memosens technology and analog sensors

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  Analog pH/ORP sensors

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 10/2021
  New version available in English

  pH/ORP measurement Supplement to BA01572C, BA02056C Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  Analog pH/ORP sensors

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 03/2022
  New version available in English

  pH and ORP measurement Supplement to BA01572C Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous areas EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 GaX EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb X

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 12/2021
  New version available in English

  pH/ORP measurement Supplement to BA01572C, BA02056C Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

  • Tài liệu đặc biệt (SD)

  Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors

  • Tài liệu đặc biệt (SD)
  bản tiếng Anh - 04/2007
  New version available in English

  pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu

  Product family: CeraGel, CeraLiquid, OrbiPore, OrbiSint, Sensor

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
  bản tiếng Anh - 01/2023
  New version available in English

  Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1- Declaration number: EC_00624_01.18

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu

  Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
  bản tiếng Anh - 01/2023
  New version available in English

  Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS 65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92- Declaration number: EU_00921_02.23

  • Đã đánh giá Hợp quy tại Vương quốc Anh

  Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor

  • Đã đánh giá Hợp quy tại Vương quốc Anh
  bản tiếng Anh - 10/2021
  New version available in English

  Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1- Declaration number: UK_00442_01.21

  • Hỗn hợp

  Product family: Absorbance, Analog, Cell growth, CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, CeraTex, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P , Isemax, Memosens, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, OxyMax H, OxyMax W, PuriSys, Sensor, Spectrometer, TopHit, Turbidity and t otal suspended solids, Turbimax, UV, Viomax

  • Hỗn hợp
  bản tiếng Nga - 10/2021
  New version available in English

  Product root: CAS40D-, CAS51D-, CAS80E-, CCS120-, CCS120D-, CCS50-, CCS50D-, CCS51-, CCS51D-, CCS55D-, CCS58D-, CFS51-, CKF50-, CKI5 0-, CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS15E-, CLS16-, CLS16D-, CLS16E-, CLS19-, CLS21-, CLS21D-, CLS21E-, CLS30-, CLS50-, CLS50D-, C LS54-, CLS54D-, CLS82D-, CLS82E-, COS22-, COS22D-, COS22E-, COS41-, COS51D-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81D-, COS81E-, CPF201-, CP F81-, CPF81D-, CPF81E-, CPF82-, CPF82D-, CPF82E-, CPL51E-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-, CPS16D-, CPS1 6E-, CPS171D-, CPS21-, CPS31-, CPS31D-, CPS31E-, CPS341D-, CPS41-, CPS41D-, CPS41E-, CPS42-, CPS42D-, CPS42E-,CPS43-, CPS441-, CPS4 41D-, CPS471-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491-, CPS491D-, CPS61E-, CPS62E-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS

  • Hỗn hợp

  Product family: Absorbance, Analog, Cell growth, CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, CeraTex, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P , Isemax, Memosens, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, OxyMax H, OxyMax W, PuriSys, Sensor, Spectrometer, TopHit, Turbidity and t otal suspended solids, Turbimax, UV, Viomax

  • Hỗn hợp
  bản tiếng Nga - 07/2022
  New version available in English

  Product root: CAS40D-, CAS51D-, CAS80E-, CCS120-, CCS120D-, CCS50-, CCS50D-, CCS51-, CCS51D-, CCS55D-, CCS58D-, CFS51-, CKF50-, CKI5 0-, CLL47E-, CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS15E-, CLS16-, CLS16D-, CLS16E-, CLS19-, CLS21D-, CLS21E-, CLS30-, CLS50-, CLS50D-, CLS54-, CLS54D-, CLS82D-, COL37E-, COS22-, COS22D-, COS22E-, COS41-, COS51D-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81D-, COS81E-, CPF201-, C PF81-, CPF81D-, CPF81E-, CPF82-, CPF82D-, CPF82E-, CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CP S12E-, CPS13-, CPS16D-, CPS16E-, CPS171D-, CPS21-, CPS31-, CPS31D-, CPS31E-, CPS341D-, CPS41-, CPS41D-, CPS41E-, CPS42-, CPS42D-, CP S42E-, CPS43-, CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS47D-, CPS47E-, CPS491-, CPS491D-, CPS61E-, CPS62E-, CPS64-,

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 08/2021
  New version available in English

  Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1- Region: Europe Approval agency: TÜV Protection: Ex i Zone 0

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, INDUMAX P, LIQUILINE M, Memosens, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, OxyMax H, OXYMAX W, SENSOR, TopHit

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Nga - 12/2020
  New version available in English

  Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS54-, CLS82D-, CM42-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPS11-, CPS11D-, CPS12-, CPS12D-, CPS13-, CPS16D-, CPS21-, CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-, CPS43-, CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Protection: Ex ia IIC T3 Ga, Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia 020 035 005, 005~145 020 020 050, Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn