Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

KCL-Electrolyte solution CPY4

Product picture of: Electrolyte CPY4

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

For liquid filled electrodes

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Glass electrode

 • Application

  Electrolyte solution to refill the liquid filled reference system of pH electrodes like the CPS41, CPS41D, CPS441.

 • Characteristic

  3,0 mol or 1,5 mol KCl solution.

 • Design

  The 1,5 mol KCl solution is a mixture with ethylene glycole to increase the temperature range for liquid filled pH electrodes.

 • Dimension

  Available in 100 ml or 1000 ml units.

 • Process temperature

  3,0 mol: -10 - 100°C
  1,5 mol: -30 - 130°C

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn