Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Memocheck CYP02E

Product picture of: Memocheck CYP02E ©Endress+Hauser

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Servicetool for Systems with
Memosens functionality
Double plug-head
2 different sensor types
Simulation:
::defined measured values
::defined sensor status

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Application

  Memocheck service tool for quick checks of measuring chains with Memosens technology

 • Measuring principle

  Amperometric oxygen measurement

 • Application

  Application

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Application

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Memocheck service tool for quick checks of measuring chains with Memosens technology

 • Measuring principle

  Free chlorine

 • Application

  Application

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn