The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Shut-off valve impulse pipe, DA61V

Product picture of:  DA61V
Usage:
PMC11/PMC21, PMC51, PMC71, PMD55, PMD75,
PMP11/PMP21, PMP51, PMP71,
shut-off impulse pipe.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: Deltaset DPV50, PZA

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn