Manifold / Block&Bleed valve, DA63M

Product picture of:  DA63M

Manifold, 3/5 valve.
Block&Bleed valve, 2 valve.
Usage: direct mounting up to
pressure rating PN400.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

  • Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn