Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture of: Deltatop DP72B

Deltatop DP72B

DP72B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot).
  NAFTA-version. Averaging pitot tube with 7/8" bullet profile.

 • Sensor features

  Insertion system.
  Pipe size DN150...1200 ; 6...48".
  Retractable version available.
  Compact or remote design.
  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  6" ... 48"

 • Max. measurement error

  typically 1% of calculated volume or mass.

 • Measuring range

  27 ... 8'000 m3/h
  120 ... 35'000 USGPM

 • Max. process pressure

  Cl.150 ... 2500

 • Medium temperature range

  Compact version:
  -200°C ... 200°C
  -328°F ... 392°F
  Remote version:
  -200°C ... 1000°C
  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):
  IP67
  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):
  4-line display
  3 push buttons
  Quick setup
  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):
  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):
  ATEX
  FM
  CSA
  IEC
  TIIS
  NEPSI

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot).
  NAFTA-version. Averaging pitot tube with 7/8" bullet profile.

 • Sensor features

  Insertion system.
  Pipe size DN150...1200 ; 6...48".
  Retractable version available.
  Compact or remote design.
  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  6" ... 48"

 • Max. measurement error

  typically 1% of calculated volume or mass.
  Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.

 • Measuring range

  400 ... 115'000 m3/h
  240 ... 70'000 CFM
  1'000 ... 575 t/h at 10bar/230°C
  2'200 ... 630 tons/h at 145psi/445°F

 • Max. process pressure

  Cl.150 ... 2500

 • Medium temperature range

  Compact version:
  -200°C ... 200°C
  -328°F ... 392°F
  Remote version:
  -200°C ... 1000°C
  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):
  IP67
  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):
  4-line display
  3 push buttons
  Quick setup
  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):
  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):
  ATEX
  FM
  CSA
  IEC
  TIIS
  NEPSI

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot).
  NAFTA-version. Averaging pitot tube with 7/8" bullet profile.

 • Sensor features

  Insertion system.
  Pipe size DN150...1200 ; 6...48".
  Retractable version available.
  Compact or remote design.
  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  6" ... 48"

 • Max. measurement error

  typically 1% of calculated volume or mass.
  Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.

 • Measuring range

  400 ... 300'000 m3/h
  240 ... 175'000 ACFM

 • Max. process pressure

  Cl.150 ... 2500

 • Medium temperature range

  Compact version:
  -200°C ... 200°C
  -328°F ... 392°F
  Remote version:
  -200°C ... 1000°C
  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):
  IP67
  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):
  4-line display
  3 push buttons
  Quick setup
  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):
  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):
  ATEX
  FM
  CSA
  IEC
  TIIS
  NEPSI

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn