Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture of: KR40

Raman Rxn-40 KR40

KR40
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

14 tài liệu
  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  Rxn-40 Raman Spectroscopic Probe Technical Information

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 08/2022
  New version available in English

  System design andspecifications for the Raman Rxn-40 probe

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  Rxn-40 Raman Spectroscopic Probe Operating Instructions

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 08/2022
  New version available in English

  Commissioning, operation, and maintenance details for the Raman Rxn-40 probe

  • Hướng dẫn ngắn gọn (KA)

  Rxn-40 Raman Spectroscopic Probe Brief Operating Instructions

  • Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
  bản tiếng Anh - 08/2022
  New version available in English

  Quick start guide for the Raman Rxn-40 probe

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  Rxn-40 Raman Spectroscopic Probe Safety Instructions

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 08/2022
  New version available in English

  Hazardous area certifications and installation instructions for the Raman Rxn-40 probe

  • PU (Ấn bản)

  Raman Rxn5 analyzer - Laser-based composition analysis

  • PU (Ấn bản)
  bản tiếng Anh - 10/2021
  New version available in English

  An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe, and the Rxn-41 probe), a Raman spectroscopy analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman technology.

  • Nghiên cứu tình huống (CS)

  Optimizing carbon capture processes through Raman spectroscopy

  • Nghiên cứu tình huống (CS)
  bản tiếng Anh - 01/2022
  New version available in English

  This case study examines how USN used Raman spectroscopy, including a Raman Rxn2 analyzer and a Rxn-40probe, to monitor CO2 capture solvent quality in the chemical industry (note: this application would also work with a Raman Rxn4 analyzer / the oil & gas industry).

  • Sự cải tiến (IN)

  Raman technology for the chemical industry - Reliable composition measurement of chemical process streams

  • Sự cải tiến (IN)
  bản tiếng Anh - 10/2021
  New version available in English

  An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).

  • Sự cải tiến (IN)

  Raman spectrographic probes - Robust optical measurement of chemical composition

  • Sự cải tiến (IN)
  bản tiếng Anh - 10/2021
  New version available in English

  An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  Evaluating Raman spectroscopy to replace GC for quantitative analysis ofmethyltin chlorides

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Anh - 08/2021
  New version available in English

  This paper examines the use of in-line Raman spectroscopy to streamlineQA/QC of methyltin chloride production.

  • Công bố của nhà sản xuất

  Product family: Raman probes

  • Công bố của nhà sản xuất
  bản tiếng Anh - 10/2019
  New version available in English

  Product root: KR10-, KR20-, KR30-, KR40-, KR41-, KR45-, KR46- Declaration number: HE_01661_01.22 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: HALAL Declaration

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn