The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Tankvision LMS NXA86B

Product picture of: Tankvision LMS NXA86B
System Component: Tank Gauging.
LNG measuring system.
Up to 400 tanks.
Application: LNG Tank Gauging,
system architecture mixed,
loops + protocols multiple.
LTD gauge integration,
Web server: Multi-user interface.
Archiving + reporting.
Connection > Tankvision Multi Scan.
:: Higher plant availability with LNG
specific calculation models.
:: High flexibility through a maximum
choice on interfaces.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: NXA86

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn