Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Tankvision LMS NXA86B

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

System Component: Tank Gauging.
LNG measuring system.
Up to 400 tanks.
Application: LNG Tank Gauging,
system architecture mixed,
loops + protocols multiple.
LTD gauge integration,
Web server: Multi-user interface.
Archiving + reporting.
Connection > Tankvision Multi Scan.
:: Higher plant availability with LNG
specific calculation models.
:: High flexibility through a maximum
choice on interfaces.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Communication Interface

 • Function

  LNG measuring system for up to 400 tanks. It summarizes data from various Tank Scanners.

 • Communication interface

  Loops + protocols multiple

 • Operation

  Web server: Multi-user interface

 • Measuring principle

  Inventory Management Solutions

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn