Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product picture of: OMR240

OMR240

OMR240
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

"Product Phased Out".
Measurement: level, ladar, contactless.
Horn antenna.
Application: liquids/
solids (antenna 100mm).
2-wire connection.
Open air test site authorization.
Incl. Setup-/diagnostic software.
:: Application safety:
independent of pressure/temp./steam.
independent of gas layers.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn