Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture of: OTC260

Minicap OTC260

OTC260
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
2 tài liệu
  • Công bố của nhà sản xuất

  Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Cerabar T, Ceraphant, CERAPHANT T, DELTABAR, Deltabar M, DELTABARS, Deltapilot M, DELTAPILOT S, DOPPELSTABSONDE, Dreistabsonde, Einstabsonde, Levelflex, Liquicap M, LIQUICAP T, LIQUIPHANT, LIQUIPHANT FAILSA FE, LIQUIPHANT M, Liquiphant S, LIQUIPHANT T, LIQUIPOINT, Liquipoint T, Micropilot, Micropilot S, MINICAP, NIVECTOR, NIVOCOM PACT, NIVOTESTER, Prosonic, Prosonic M, PROSONIC P, PROSONIC S, Prosonic T, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, SOLIPHANT T, SOLIWAVE, WATERPILOT

  • Công bố của nhà sản xuất
  bản tiếng Anh - 07/2022
  New version available in English

  Declaration number: HE_00678_01.17 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: ADI, TSE

  • Công bố của nhà sản xuất

  Familie: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Cerabar T, Kelterhant, CERAPHANT T, DELTABAR, Maschar M, DELTABARS, Deltapierer M, Deltapiers S, DOPPELSTABSONDE, Distabsonde, Dreiersonde, LevelFlex, Liquicap M, LIQUICAP T, LIQUIPHANT, Verflüssigtes Versagen bei Flüssigkeiten, Flüssiggas, Flüssiggas, LIQUIPHANT T, LIQUIPOINT, Liquipoint T, Micropilot, Micropilot S, MINICAP, NIVECTOR, Nivocompact, Nushester, Prosonisch, Projeic M, PROSONIC P, PROSONIC S, Projeic T, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, SOLIPHANT T, SOLIWAVE, WaterPilot

  • Công bố của nhà sản xuất
  bản tiếng Anh - 04/2017
  New version available in English

  : HE_00678_01.17 : Lebensmittelhygiene Bundle ID: ADI, TSE

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn