Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Extension Neck for Thermowell

Product picture of: TN15

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Neck tube made from welded parts, with
thread connection to a terminal head
form DIN B and different connections to
a separate thermowell.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn