Insert TPR100

Product picture of: Insert TPR100

Mineral insulated cable (MgO).
Replaceable insert acc.EN60751.
max. measuring range: -200...600oC
(depending on configuration).

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Resistance Temperature Detector

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn