Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

iTHERM Insert TS111

Replaceable.
Metric version according DIN43735.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Resistance Temperature Detector

 • Characteristic / Application

  Higher vibration resistance
  Vibration resistant 60g
  Fast response by reduced diameter
  Fast response Sensor on tip
  Direct contact possible

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn