Insert iTHERM TS111

Product picture of: Insert iTHERM TS111

Replaceable.
Metric version according DIN43735.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Resistance Temperature Detector

 • Characteristic / Application

  Higher vibration resistance
  Vibration resistant 60g

  Fast response by reduced diameter

  Fast response Sensor on tip

  Direct contact possible

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn